Feng Shui

Radiestezija

_

Vančulna sposobnost čoveka da iz svoje okoline prima informacije o prisutnosti zračenja u prostoru predstavlja radiesteziju. Radiestezija kao parapsihološki fenomen pomaže čoveku u detektovanju geopatogenog i kosmičkog zračenja. Koristeći radiesteziju svoj život možemo unaprediti stvarajući balans na fizičkoj i psihičkoj ravni.

Ukoliko je mesto gde živimo depresivno i ukoliko smo uglavnom lošeg raspoloženja dok boravimo u njemu, preporučljivo je proveriti da li takve naše emocije imaju veze sa štetnim zračenjem.

Štetno zračenje može biti uzrok mnogih bolesti kod čoveka. Iz tog razloga preporučuje se da se uraditi radiestezijski pregled jer samo zdrav čovek može biti uspešan.

_