_

Johann Wolfgang von Goethe

» U trenutku kada se posvetimo i proviđenje se pokreće. Sve vrste svari, koje se inače ne bi desile, stižu u pomoć. Učinite sve što možete. Ili sanjajte, ako možete. Počnite. Odlučnost ima duh, moć i čaroliju u sebi. Počnite sada. «